Vítejte na stránkách naší mateřské školy. Mateřská škola se nachází v jedné z nejhezčích čtvrtí města Ústí nad Labem, na okraji města
ve vilové čtvrti kde nejsou děti rušeny hlukem
a ruchem města. Jsme čtyřtřídní MŠ v provozu
od r. 1983. MŠ byla vybudována v akci „Z“. V právní subjektivitě je od roku 2001. Budova je jednopodlažní se 4 třídami a hospodářskou částí v suterénu budovy. K mateřské škole patří rozlehlá zahrada s možností sportovního vyžití. V zahradě před budovou mateřské školy jsou postaveny plastiky oveček, které se staly symbolem pro logo naší mateřské školy. Kapacita mateřské školy je 120 dětí. Děti jsou ve všech třídách heterogenního složení. Názvy tříd jsou pro snazší orientaci dětí z říše zvířátek: Koťátka, Berušky, Sluníčka a Sovičky.
Provozní doba školy je od 6 - 16,30 hod.

Koncepce

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální
a vést je tak, aby na konci svého předškolního
období bylo jedinečnou a relativně samostatnou
osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně
a s osobním uspokojením, takové nároky života,
které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty,
které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.
Mateřská škola využívající prvky programu
Začít spolu. Děti jsou vedeny k samostatnosti
a schopnosti práce ve skupině, je využíváno prožitkové učení a respektováno individuální tempo každého dítěte. Naše mateřská škola je plně otevřena
rodičům a ve vlastním zájmu se snaží zapojit rodiče
do efektivně fungující spolupráce.

Nabízíme Vám:

Individuální a skupinová speciálně pedagogická péče
Nabízíme ojedinělou nadstandardní službu ve formě speciálně pedagogické péče
pod vedením vysokoškolsky vzdělaného speciálního pedagoga v bakalářském studijním programu ,,Předškolní a mimoškolní pedagogika", studijní obor
,,Speciální pedagogika pro učitele MŠ a výchovné pracovníky"- logopedická asistentka se závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie a speciálně pedagogické diagnostiky. Další informace zde.
Angličtina
Je součástí Školního vzdělávacího programu a probíhá na všech třídách.

Doplňující aktivity mateřské školy

Zdárně jsme odstranili ,,kroužky", jelikož potírají podstatu předškolního vzdělávání. Program Začít spolu je zaměřen, mimo jiné, na pestrou nabídku činností během dne a tím velmi spolehlivě nahrazuje tyto ,,kroužkové" aktivity.
Seznamování s vodou
Využíváme blízkosti Plaveckého areálu, který děti navštěvují v rámci zdravého životního stylu k otužování a seznámení s vodou. Do plavecké haly dochází děti, jejichž rodiče o tuto aktivitu mají zájem. Nově přijaté děti začínají od druhého pololetí. Plaveckou halu navštěvujeme pravidelně v týdenním cyklu (třídy se střídají) a je součástí našeho Školního vzdělávacího programu. Děti se formou her seznámí
s vodou, naučí se orientovat ve vodě, případně jim pomáháme odstraňovat strach
z vody.
Keramika
Nabízíme všem dětem v rámci našeho Školního vzdělávacího programu. Děti se seznámí s keramickou hlínou a s variantami zpracování. Naučí se zpracovat hlínu
a vyrobit si drobné keramické předměty. Škola má k dispozici vlastní keramickou pec, na kterou získala finanční prostředky zpracováním projektu.
Ekologické aktivity - Zahradníček
V rámci programu každý týden dopoledne pro předškoláky. Od roku 2008 jsme zapojeni do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologii ,,Mrkvička". Blízkost Střížovického vrchu nabízí množství sportovních a poznávacích aktivit v této lokalitě. Další informace zde.
Sportování dětí
Naše mateřská škola spolupracuje v rámci projektu ,,Sportování v mateřských školkách" již několik let s Basketbalovým klubem Ústí nad Labem. Děti docházejí
1x týdně do sportovní haly ,,Sluneta".
Nabízíme jejich informace zde.
Další informace zde.

Akce školy

Společné akce s rodiči, které se již staly rituály. Účast dětí na těchto akcích
je podmíněna přítomností rodičů. Akce se konají vždy v odpoledních hodinách.
Rozsvěcení vánočního stromu, vánoční jarmark
Ve čtvrtek v předcházejícím týdnu před 1. adventem.
Další informace zde.
Velikonoční tvořeníčko
V týdnu 1. jarního dne (21.3.)
Další informace zde.
Mezinárodní den dětí
V týdnu, kdy se slaví MDD (1.6.)
Další informace zde.
Rozloučení s předškoláky
V předposledním týdnu měsíce června.
(Plánujeme přespání předškoláků ve škole v tento slavnostní den).
Další informace zde.

Společné akce školy

Společné akce školy probíhají převážně během dopoledne a účast rodičů je na jejich zvážení. Rádi přivítáme ostatní členy rodiny na těchto akcích.
Například pořádáme:
Čertovský (Andělský a Mikulášský) týden s Mikulášskou nadílkou
Kytičkový týden
Divadelní představení ve škole
Besedy o bezpečnosti ve spolupráci se Státní a Městskou policií
Návštěvy dopravního hřišté v Krásném Březně
Pravidelné návštěvy místní knihovny
Zavírání a otvírání zahrady, lesa, studánek
Den rodiny
Putování za velikonočním zajíčkem
Zoubkový den - Zdravý úsměv
Návštěvy v okolních základních školách
Karneval - Masopust
Týdenní pobyt v přírodě

Třídní akce

Akce třídy jsou plně v kompetenci učitelek a probíhají převážně během dopoledne. Účast rodičů je na jejich zvážení. Rádi přivítáme ostatní členy rodiny na těchto akcích.
Například pořádáme:
Třídní schůzky
Oslavy narozenin
Den hraček
Výlety do ZOO – Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov
Výlet na farmu
Tvořeníčka (podzimní, vánoční, velikonoční) s dětmi a rodiči
Spolupráce (exkurze) s hasičským sborem, záchrannou službou, Masarykovou nemocnicí
Návštěvy skleníků UJEP
Den dědečků a babiček
Posezení s rodiči - vánoční posezení
Výlety do blízkého okolí MŠ, do okolí města atd.
Návštěva útulku pro zvířata v nouzi

NÁŠ DEN

6.00 – 7.30 - scházení dětí na třídách, spontánní aktivity dětí, příprava pomůcek
na práci v CA (centra aktivit), individuální pozorování a práce s dětmi,
7.30 - 10.00 - ranní kruh, komunitní kruh, rozdělení dětí do CA, zdravotní cvičení
a pohybové aktivity, svačina, práce v CA
10:00 - 12:00 - pobyt venku, za nepříznivého počasí náhradní činnosti ve třídách
12:00 - 12:30 - oběd
12:30 - 13:00 - odpočinek na lůžku, poslech pohádek
13:00 - 14:00 - klidové hry, aktivity předškoláků, individuální práce s dětmi
14:30 - 15:00 - svačina
14:30 - 16:30 - volné hry dětí, pobyt na školní zahradě
Provoz školy končí v 16:30 hodin, v tuto hodinu se areál i budova zamyká.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Dětem je poskytována vyvážená a plnohodnotná strava s vhodnou skladbou jídelníčku. Samozřejmostí školy je pitný režim. Děti mají k dispozici během celého dne dostatečné množství tekutin. Během dne jsou dodržovány stanovené intervaly mezi podáváním jídla. Děti nejsou nuceny do jídla, ale vhodnou formou jsou seznamovány s neobvyklými druhy jídel. Aktuální jídelníček naleznete v odkazu ,,Aktuality".
Další informace zde.
Pestrost stravy zde.
Doporučení k úpravám jídelníčku zde.

NÁŠ TÝM

Ředitelka : Mgr. Španielová Ivana
Zástupkyně : Kejdanová Marcela
Učitelky :
Bc. Müllerová Zuzana
Bc. Kapounová Blanka
Dlouhá Jana
Bábelová Dana
Melicharová Alena
Mgr. Linertová Jana
Asistent pedagoga : Bc.Blažková Monika
Školní asistenti : Eckertová Lucie, Malevičová Martina
Účetní : Zoulová Dana
Vedoucí školní jídelny : Myslíková Lada
Kuchařky :
Huňáková Mária, Pastiriková Věra
Provozní : Knappová Květoslava, Prachařová Kateřina, Brožová Pavla

Spolupracujeme

se zřizovatelem, s rodiči, se ZŠ Palachova, ZŠ České mládeže, ZŠ Vojnovičova,
ZŠ Vinařská, MŠ Zvoneček, BK Ústí nad Labem, s hasiči, se Státní a Městskou policií, Masarykovou nemocnicí, záchrannou službou, s pedagogicko-psychologickou poradnou, s SPC - speciálně pedagogickými centry, místní knihovnou, s dopravci, divadly, fotografem a s dalšími příležitostnými institucemi.

Kontakt
Na Spálence 1022/27
Ústí nad Labem
400 01

Ředitelka: Mgr. Ivana Španielová
GSM: +420731448099
reditelka(zav.)msuplavhaly.eu

Zástupkyně ředitelky:
Marcela Kejdanová
GSM: +420725469620
kejdanova(zav.)msuplavhaly.eu

Vedoucí školní jídelny +
pokladník:
Lada Myslíková
GSM: +420727808450
jidelna(zav.)msuplavhaly.eu

Omlouvání dětí:
GSM: +420727808451
Koťátka: kapounova(zav.)msuplavhaly.eu muellerova(zav.)msuplavhaly.eu
Berušky:
babelova(zav.)msuplavhaly.eu
Sluníčka:
kejdanova(zav.)msuplavhaly.eu dlouha(zav.)msuplavhaly.eu
Sovičky:
jerychova(zav.)msuplavhaly.eu melicharova(zav.)msuplavhaly.eu

Dopravní spojení
trolejbus č. 52, stanice Klíše lázně
autobus č.11, stanice Štefánikova

zřizovatel Statutární město
Ústí nad Labem